fbpx
Посібники

Теоретичне обґрунтування тренду фактчек як формату журналістики

 

Автори: Павло Банніков (Factсheck.kz, Казахстан) Таша Соколова («Монітор», Росія)

Введення 

Словом року за версією Оксфордського словника в 2016 році стало поняття ‘post truth’ – «пост-правда», яке характеризує новий спосіб споживання інформації, при якому об’єктивні факти мають менший вплив на формування громадської думки, ніж апеляції до емоцій і особистих переконаннь. Ера пост-правди починається в кінці XX століття (вперше термін з’являється в 1992 році), але свого розквіту досягає під час президентської кампанії в США в 2015-2016 році. Відповідаючи на цей глобальний виклик професійне журналістське співтовариство звертається до формату фактчека. І хоча фактчек існує вже більше 20 років (FactCheck.org – перший фактчек-ресурс в світі, запущений в 2003 році), саме в останні роки він набуває світову значимість і вплив.

На сьогоднішній день в світі не має іншого академічного визначення фактчека, крім як «процес дослідження проблеми для встановлення правдивості фактів» (OED). Це визначення, на наш погляд, не є достатньо повним, і не характеризує діяльність фактчекера всередині системи журналістики. У зв’язку з цим, ми вирішили розробити теоретичну базу, яка поміщає фактчек всередину журналістики.

Варто зазначити, що розгляд терміну фактчек неможливо без попередньої домовленості щодо терміну «медіа». Під медіа в даній роботі розуміється визначення Ради Європи, за яким основними для медіа є шість критеріїв – намір діяти в якості ЗМІ; наявність цілей і завдань, характерних для ЗМІ; наявність редакційного контролю; дотримання професійних стандартів; сфера охоплення публікації; очікування самого суспільства по відношенню до ресурсу. Таким чином, сфера медіа охоплює всі ЗМІ (незалежно від національного законодавства щодо юридичної реєстрації ЗМІ), а також включає в себе ті види «нових медіа» – «блоги сайти соціальних мереж, мобільних розсилок та інших щодо нових технічних додатків», які керуються більшістю запропонованих РЄ критеріїв. Для початку розберемося, чи може фактчек існувати всередині вже існуючих видів журналістики – журналістики факту і думки.

Вочевидь, що в концепцію журналістики думки фактчек не може бути поміщений ні за яких умови, тому що поширюється не суб’єктивні погляди автора на проблему, а демонструє об’єктивний і всебічний аналіз. Але чи можна назвати фактчек частиною журналістики факту?

З одного боку, базою для них є виключно факти, але є й суттєва різниця – в якості основи для журналістики факту виступає в першу чергу навколишня дійсність (подія), яку журналіст досліджує і преломлює у своєму матеріалі, керуючись вищезгаданими принципами роботи – незалежністю, відповідальністю і верифікацією. В якості основи фактчека, крім фактичних тверджень, виступають вже створені журналістами матеріали. Виходить, що сам продукт журналістики факту стає матеріалом для фактчека. Таким чином, фактчек неможливо помістити в концепцію стандартної дихотомії журналістики факту і думки. У зв’язку з цим, нами пропонується введення іншого поділу – трихотомії – крім факту і думки в журналістиці існує третя структура – знаходження правди, встановлення істинності подій і висловлювань і реальної взаємозв’язку між ними. Тому ми вважаємо за необхідне ввести поняття журналістики сенсу.

Журналістика сенсу і її формати 

Журналістика сенсу – це вид журналістики, який використовує в якості вихідних матеріалів продукти журналістики факту і думки, а також заяви публічних осіб і існуючі в суспільстві наративи, і виносить обґрунтоване судження про їх зв’язок з реальністю. Всередині себе журналістика сенсу, подібно журналістиці факту і журналістиці думки, матиме дробову класифікацію за форматами матеріалів. Ми навмисно уникаємо жанрового розподілу, прийнятого в журналістиці факту і думки, тому шо, на наш погляд, в мультимедійну епоху формат стає більш точним визначенням журналістського матеріалу, ніж жанр.

Межі жанрів розпливаються, матеріали існують всередині гібридних жанрів, при цьому формат має більш жорсткі рамки, задані не ззовні, а зсередини професійного співтовариства. Всього таких форматів аналізу журналістських матеріалів, публічних висловлювань та громадських наративів можна виділити чотири. Розглянемо докладніше кожен із них.

Фактчек (англ. Fact check) – формат журналістики сенсу, перевіряючий достовірність фактичних тверджень у заявах публічних осіб і матеріалах медіа. З причини того, що в англомовній термінології поняття ‘fact check’ і ‘fact-checking’ існують паралельно і є синонімами, в подальшому в російськомовній термінології пропонується використовувати тільки одне з них – «фактчек». Важливо відзначити, що як формат фактчек може мати справу лише з фактичними твердженнями, до яких простір громадських наративів відноситися не може, тому що являє собою не фактологічну інформацію. Для цього необхідно ввести інший формат – розвінчання.

Розвінчання (англ. Debunking) – формат журналістики сенсу, який перевіряє і доводить істинність або хибність усталених в суспільстві наративів. Цей формат має справу не з фактологічними відомостями, а скоріше з концепцією міфу. При цьому часом фактчек і розвінчання можуть розділяти загальні методи роботи, головне їх відмінність в тому, що саме є предметом дослідження. Обидва цих формати працюють з усталеними твердженнями, озвученими або втіленими в реальності (в минулому і сьогоденні). З концепцією майбутнього часу працює інший формат журналістики сенсу.

Контроль обіцянок (англ. Promise tracking) – формат журналістики сенсу, який систематизує  дані публічними особами обіцянки і стежить за термінами їх виконання.

І, нарешті, четвертий формат схожий з розвінчанням і фактчеком, бо працює з наративами і висловлюваннями, а й має свої відмінні риси. Деконструкція пропаганди (англ. Propaganda deconstruction) – формат журналістики сенсу, який викриває пропагандистські наративи в медіа та в заявах публічних осіб і їх вплив на суспільну свідомість. Відмінною особливістю цього формату є його пояснювальна суть, яка і є визначальною рисою формату.

Таким чином, ми приходимо до трихотомії – факт, думка і сенс, і поділу журналістики сенсу на чотири формати (вся журналістика сенсу не обмежується цими чотирма форматами, в майбутньому можлива поява нових).

Фактчек і верифікація 

Також нам бачиться важливим розмежувати поняття верифікації та фактчека.

В англомовній теорії ці поняття поки існують паралельно, через що може виникати плутанина. Зокрема, OED визначає верифікацію як «процес встановлення правдивості і точності інформації», а фактчек – як «процес дослідження проблеми для встановлення правдивості фактів». При таких визначеннях поняття звучать синонімічно, проте, з нашої точки зору, вони не тільки не є синонімами, але і мають принципову різницю. Для цього ми залишимо за поняттям «верифікація» визначення, запропоноване OED, а за визначення фактчека приймемо озвучене нами вище розуміння. У таблиці представлені основні відмінності між фактчеком і верифікацією.

 

Параметр Фактчек Верифікація
Актори Журналісти Будь-який учасник інформаційного обміну
Аудиторія Потенційно необмежена Сам верифікатор
Предмет Інформація що масово поширюється за допомогою технічних засобів Будь-яка інформація
Кваліфікація Система спеціальних знань Несистематизоване загальне знання про достовірні джерела інформації
Завдання Приведення інформаційного простору у відповідність з реальністю шляхом встановлення достовірності інформації Встановлення достовірності або уточнення інформації
Продукт Нові знання Уточнення старих знаннь

 

 

 

Таке розмежування понять визначає верифікацію як один з методів роботи з інформацією, а фактчек – як формат підготовки матеріалів. Існування верифікації можливо всередині кожного з типів журналістики і навіть поза її, так як верифікування даних може бути застосовано і поза спеціалізованої сфери, наприклад, при верифікації наукової інформації або побутових даних. Важливо відзначити, що опис процесу верифікації не може бути цікаво нікому, крім самого верифікатора, саме тому верифікація не дає нам нового продукту, тоді як для фактчеку опис роботи журналіста з перевірки відомостей є важливою ознакою утворення формату.

Уточнення предмету дослідження 

Якщо з предметом дослідження фактчек, як формату (висловлювання публічних осіб і матеріали медіа), контролю обіцянок (обіцянки публічних осіб) і деконструкції пропаганди (пропагандистські наративи) ситуація досить очевидна, то у випадку з розвінчанням може виникнути деяка плутанина. Тому, крім розмежування фактчеку і верифікації, необхідно розділити схожі між собою поняття фейк, журналістської качки, плітки (слуху) і пранку, які, так чи інакше, стикаються з основним предметом розвінчання.

Для початку звернемося до визначень цих понять, а потім розберемо їх принципова відмінність один від одного.

Фейк – помилкові новинні історії (або пов’язані з новиннами наративи, в тому числі – візуальні – прим. Авт.), часто зачіпають суспільно важливі теми, створені для масового поширення онлайн з метою збільшення трафіку або дискредитації громадського руху, публічної персони, політичної кампанії і т.д.

Журналістська качка буде володіти всіма ознаками фейку, з уточненням, що створюється виключно журналістом і поширюється спочатку в ЗМІ. Тому виділяти її в окрему категорію немає необхідності.

Плітка (слух) – побутова незрежесована розмова або повідомлення про інших людей, що включає непідтверджені відомості.

Пранк – навмисна жарт або розіграш.

Варто відзначити для початку подібності цих категорій: всі вони, хоча і можуть бути створені журналістами, найчастіше створюються звичайними учасниками комунікаційного та інформаційного процесу; їх предмет – недостовірна і / або викривлена інформація; процес створення не вимагає від автора наявності спеціальних знань або кваліфікацій. Відмінності між ними представлені в таблиці нижче.

 

Параметр Фейк Сплітки Пранк
Інтенція Свідома Свідома чи несвідома Свідома
Аудиторія Потенційно необмежена Обмежена колом особистих взаємодій автора / суб’єкта Окрема людина або група осіб
Закономерність розвитку Не модифікується при ретрансляції Модифікується при ретрансляції Ретрансляція зазвичай відсутня через адресну характеру інформації
Вид створення Створюється з використанням технічних засобів комунікації Створюється в ході усної комунікації Може створюватися як в ході усної комунікації, так і з використанням технічних засобів
Завдання Масова дезінформація Дискредитація особистості Для мобільних телефонів, що отримується в результаті розкриття правди

 

 

 

Важливо відзначити, що автори фейку і пліток завжди прагнуть, щоб їхня інформація до останнього приймалася за істину. На відміну від них, автор пранку заздалегідь готовий викрити себе. Його мета – ввести аудиторію або об’єкт розіграшу в оману лише на час, а потім повідомити їй, що інформація не відповідала дійсності.

Фактчек як формат журналістики, таким чином, однозначно працює з фейками і качками, може звертатися до пліток, які приймають фактологічний характер і озвучуються в медіа або в заявах публічних осіб, в теорії – може використовувати в якості матеріалу і пранк, якщо встигне викрити його недостовірну природу до того, як це зробить сам автор пранку, але така ситуація є малоймовірною.

Контроль обіцянок не бере за основу жоден з трьох наведених вище видів недостовірної інформації.

Розвінчання найбільш успішно працює в сфері усталених наративів, представлених в тому числі плітками і чутками, але може працювати і з фейками, як складовою частиною наративу.

Деконструкція пропаганди бере за основу всі три види недостовірної інформації, бо включає в свої завдання не тільки встановлення істинності / хибності інформації, але і ставить собі за мету пояснити, чому поява такої інформації стало взагалі можливою всередині суспільства і як вона змінює суспільний дискурс. Для формату деконструкції пропаганди навіть не має значення, чи встигає він розкрити пранк до того, як автор зізнається, що вводив суспільство в оману чи ні. Розкриті автором пранки також можуть ставати предметом для формату деконструкції пропаганди.

Формотворчі ознаки фактчеку 

Фактчек (як і будь-який інший формат з описуваних в даній статті) може існувати як у формі друкованого журналістського матеріалу, так і в формі аудіовізуального твору. Однак незалежно від форми подачі, матеріал завжди має низку характеристик, що дозволяють однозначно визначити його як формат фактчеку. Фактчек, як і журналістика факту, ґрунтується на принципах незалежності, відповідальності та верифікації, але при цьому має ряд істотних відмінностей.

1. Предмет формату: матеріал медіа або публічне висловлювання офіційної особи, в той час як предметом журналістики факту зазвичай є подія реальності.

2. Схема побудови матеріалу: фактологічне твердження із зазначенням авторства (factual claim) – заснована на відкритих даних перевірка достовірності твердження – винесення судження про відповідність твердження реальності. Види суджень про відповідність тверджень реальності можуть відрізнятися в різних варіаціях форматів у різних фактчекерських організацій, але в цілому вони складають єдине поле – де «правда» і «брехня» є полярними варіантами, а в якості проміжних можуть виступати «напівправда», «в основному правда »,     «в основному неправда» ( ‘mostly true’ і ‘mostly false’ у PolitiFact), «маніпуляція» та інші види, які визначаються внутрішньою політикою редакції. Обов’язковою формотворчою частиною фактчеку є детальний опис логіки перевірки твердження, методів роботи фактчекера і ходу процесу структуризації висновків.

3. Принципи роботи: на відміну від журналістики факту (і вже тим більше від журналістики думки) у фактчеку форматно неприпустимо відсилання до анонімних джерел, яку б довіру журналіста вони не викликали. Всі джерела, з якими працює фактчекер, повинні відповідати критеріям відкритих джерел. Крім цього, принципи і методологія роботи фактчек-редакції обов’язково доступні для ознайомлення аудиторії.

4. Критерії відбору: принципова перевіряємість затвердження (фактологічність і конкретність самого твердження, зв’язаність його з об’єктивної вимірюваної дійсністю, з одного боку, і можливості журналіста перевірити твердження, використовуючи тільки відкриті дані і наявні в них ресурси, з іншого боку), громадський резонанс (значимість затвердження для суспільства, вплив озвученого факту на життя громадськості і його окремих членів), рівень ретрансляції (кількість цитувань і посилань в медіа). Важливо відзначити, що своєчасність (термін давності) не є одним з основних критеріїв, оскільки інформація, перекручена в минулому, може мати наслідки і актуалізуватися в теперішньому часі (приклад – заява російського політолога про те, що раніше шведський острів Готланд був демілітаризованою зоною, шведський журналіст видав цю інформацію в ефір, не перевіривши, в результаті весь світ повірив, що так і було).

Останній пункт додатково виділяє фактчек як формат журналістики сенсу – для форматів журналістики факту своєчасність буде однією з ключових характеристик.

Формотворчі ознаки розвінчання

1. Предмет формату: існуючий (усталений) в суспільстві регулярно відтворюваний наратив. Подібний наратив може стосуватися соціальної групи, явища дійсності, усталених думок щодо спірних історичних фактів, важко з’ясовних реалій дійсності, локальної міфологеми і т.д.

2. Схема побудови матеріалу: опис наративу (якщо наратив складний – кожна зі складових описується та аналізується окремо, наприклад, в разі наративу, що стосується певної релігійної або етнічної групи кількість складових може досягати декількох десятків) – перевірка достовірності наративу та його складових на основі відкритих даних – винесення судження про відповідність або невідповідність наративу та його складових реальності в прийнятому редакційному стандарті, де крайніми полюсами є вердикт «Правда» і «Брехня»

3. Принцип роботи: в розвінчанні форматно неприпустимо відсилання до анонімних джерел. Всі джерела, з якими працює журналіст, повинні відповідати критеріям відкритих джерел. Принципи та методологія роботи редакції обов’язково доступні для ознайомлення аудиторії. Крім цього, можливе використання наукових джерел, при необхідності можливе проведення в обов’язковому порядку документованого за допомогою технічних засобів експерименту.

4. Критерії відбору: рівень ретрансляції, громадський резонанс, принципова перевіряємість (в окремих випадках – шляхом постановки експерименту).

Формотворчі ознаки контролю обіцянок 

1. Предмет формату: дані публічними особами обіцянки. Під обіцянкою всередині формату розуміється твердження про подію в майбутньому, на яке публічна особа може прямо впливати в силу свого посадового становища, має вимірні показники, які публікуються у відкритому доступі. Також існує додатковий параметр – термін – якщо публічна особа не називає точної дати, під терміном виконання розуміється дата припинення повноважень посадової особи.

2. Схема побудови матеріалу: журналіст узагальнює і систематизує дані публічними особами обіцянки – після досягнення терміну виконання обіцянки – аналізується ступінь і якість його виконання і виноситься вердикт.

3. Принципи роботи: в контролі обіцянок форматно неприпустимо відсилання до анонімних джерел. Всі джерела, з якими працює журналіст, повинні відповідати критеріям відкритих джерел. Для неупередженої роботи всередині формату необхідна встановлена ​​і розміщена в публічному доступі система оцінки підсумків обіцянок, наприклад, в PolitiFact це «ще не оцінено», «в роботі», «відкладено», «частково виконано», «виконано» і «не виконано» ( ‘Not yet rated’, ‘In the works’, ‘Stalled’, ‘Compromise’, ‘Promise kept’, ‘Promise broken’). Система оцінки для інших проектів цього формату може незначно відрізнятися, але в будь-якому випадку вона повинна бути публічна і відкрита. Для досягнення редакційної неупередженості всі обіцянки оцінюються як рівнозначні, незалежно від ресурсів, необхідних для їх виконання.

4. Критерії відбору: принципова провіряємість, громадський резонанс. Рівень ретрансляції в контролі обіцянок не має вирішального значення, тому що для обіцянки публічної особи важлива не стільки ступінь цитування, скільки взагалі факт публічної заяви про намір виконати будь що.

Формотворчі ознаки деконструкції пропаганди 

1. Предмет формату: пропагандистські наративи в медіа та громадському дискурсі, а також в заявах публічних осіб. «Фейки» і «Пранк», що з’явилися в цифровому вигляді, також можуть стати предметом роботи, якщо несуть в собі пропагандистські ідеї. Важливо відзначити, що метою формату є не перевірка достовірності відомостей або перевірка на наявність / відсутність пропагандистського наративу, а пояснення принципів конструювання даного наративу та його впливу на суспільну свідомість. У зв’язку з цим, фейк може стати спочатку предметом для фактчеку, в результаті якого буде доведена його недостовірність, а потім той же фейк може стати предметом для деконструкції пропаганди, якщо метою журналістського матеріалу буде пояснення принципів його роботи і впливу на суспільну свідомість.

2. Схема побудови матеріалу: опис пропагандистського наративу, аналіз окремих технік маніпуляцій, використання всередині нього, і пояснення принципів дії сукупності цих технік на суспільну свідомість. Усередині аналізу технік може використовуватися верифікація та інші методи роботи фактчека, але опис логіки перевірки твердження, методів роботи фактчекера і ходу його заключень не є необхідною форматотворчою ознакою.

3. Принципи роботи: форматно неприпустимо відсилання до анонімних джерел. Всі джерела, з якими працює журналіст, повинні відповідати критеріям відкритих джерел. Принципи та методологія роботи редакції обов’язково доступні для ознайомлення аудиторії. Для пояснення та інтерпретації наративів формат регулярно відсилається до наукової літератури, присвяченій технологіям маніпуляцій суспільною свідомістю.

4. Критерії відбору: рівень ретрансляції наративу, громадський резонанс. Критерій принципової можливості перевірки в деконструкції пропаганди не має вирішального значення, тому що метою підготовки журналістського матеріалу в форматі деконструкції пропаганди є не встановлення достовірності, а пояснення впливу пропаганди на суспільство.

Висновок

Таким чином, запропонована концепція дозволяє не тільки визначити фактчек як тренд і окремий формат журналістського матеріалу, а й розглядає принципово інший видовий поділ всередині журналістики. Такий поділ точніше відповідає, на наш погляд, нинішньому стану інформаційного простору, званого ерою пост-правди. Саме для найбільш ефективного протистояння журналістської спільноти впливу пост-правди ми виділили окремо журналістику сенсу і її складову частину – фактчек.

Запропонована термінологія і методологія нового розуміння журналістики в епоху пост-правди дозволить, по-перше, систематизувати знання про вже існуючому форматі фактчека, а по-друге, ввести єдину загальну для міжнародного журналістського співтовариства концепцію розуміння цього формату і законів його виникнення і поширення.

Поступове усвідомлення журналістами-теоретиками і практиками нової ідеї про трихотомію журналістики дасть не тільки уточнення знання, а й розуміння фактчека як важливого механізму саморегулювання медіа, що відокремлює якісну журналістику від непрофесійно виконаної, і розмежовує фактичну і достовірну інформацію від фейків та інших похідних пост-правди.

Читати статтю

Схожі статті

Back to top button
Close